KAB Seating

Holmek Consulting

Holmek Consulting är agent för KAB Seating i Sverige, Norge, Danmark och Island

KAB Seating har sin grund inom fordonsindustrin där KAB Seating idag är världsledande inom fordons stolar för segmenten ”construction”, ”agricultural”, ”military”, ”industrial” och ”mining”.

KAB Seatings största kunder är idag OEM kunder där KAB Seating tillgodoser stolar inom fordonsindustrin där stolarna utsetts för extremt hårt slitage alltifrån när föraren skall förflytta sig in/ut ur hytten till att de ska vara bemannade upp till 3 skift (24/7). För att bespara föraren från hälsorelaterade problem är sittkomfort A och O.

Som en vidareutveckling har KAB Seating specialiserat sig på 24/7 kontors stolar för sittande, övervakning, bevakning och gaming (passar naturligtvis även för vanligt kontorsanvändande).

Vi erbjuder enbart certifierade stolar godkända för användarvikter upp till 200kg och för 24/7 sittande. 

Med över 50 års kunskap från möbelbranschen erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar och alltid de bästa alternativen. 

Det goda anseendet vi har på marknaden bygger på bra service och snabba leveranser. 

Hör av er så berättar vi gärna vad vi kan erbjuda!

50
Års kunskap från möbelbranschen

Supply superior, premium quality specialist vehicle seating solutions to the construction, agricultural and military on and off-road vehicle markets. Our products ensure driver comfort and safety whilst negotiating difficult terrains and harsh environments. All seats are produced using innovative design and state of the art technology with safety, quality and environmental impacts being of paramount consideration in our continuing drive to satisfy our customer expectations.

Kontakta oss för konsultation