Så behandlar vi dina personuppgifter

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi ser det som ett förtroende att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter

Det är Holmek Consulting AB som är ansvarig för dina personuppgifter. Har du frågor som rör dina personuppgifter så kontakta oss på e-post: jh@holmek.se

Vilka personuppgifter samlar vi

Holmek Consulting hämtar in uppgifter i första hand direkt från dig o/e från din arbetsgivare. De personuppgifter vi behandlar är ditt namn, din arbetsadress och e-mail samt arbetstelefon.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna hålla dig uppdaterad om våra produkter genom nyhetsbrev och inbjudan till bl.a mässor.

Vilken laglig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?

Holmek Consulting behandlar primärt dina personuppgifter för att uppfylla våra åtagande enligt de samarbetsavtal vi har med ditt företag och för att kunna upprätt hålla en hög service nivå i fråga om offerter, orderbekräftelser samt leverans av varor.

Dina personuppgifter sparas i max 1 år efter att vi fått en bekräftelse på att du slutat din anställning i företaget.

Dina rättigheter

Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen om dina person uppgifter.

Du kan begära att personuppgifter rättas, raderas genom att kontakta oss. E-post jh@holmek.se